ขายสิทธิบัตรเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

ขายสิทธิบัตรเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

0ขายโดย

ขายสิทธิบัตรเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

 

 

ขายสิทธิบัตรเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

ขายสิทธิบัตรเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

ขายสิทธิบัตรเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว


  • รายละเอียดสิทธิบัตรเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา

ได้ประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวที่ใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า มาขับ ชุดกลไกต่าง ๆ ได้แก่ ชุดกลไกฉีกเปลือกมะพร้าว ชุดกลไกขัดผิวกะลามะพร้าว นอกจากนี้ยังมีชุด สายพานลำเลียงเปลือกที่ถูกฉีกแล้วให้ออกไปจากเครื่อง ในขณะทำงานใช้ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน หยิบ ลูกมะพร้าววางบนชุดลูกกลิ้งฉีกเปลือก พร้อมกับกดฝาครอบลง ลูกมะพร้าวจะถูกฉีกเปลือกจน หมดลูก เมื่อปอกลูกต่อไปอย่างต่อเนื่อง ลูกมะพร้าวที่ถูกฉีกเปลือกแล้วก็จะถูกผลักให้หล่นลงบน ชุดกลไกขัดผิวกะลามะพร้าวและหล่นลงบนภาชนะรองรับ ชุดกลไกฉีกเปลือกเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่สุด มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งที่มีครีบพาดตามแนวยาวหมุนเข้าหากัน เพื่อทำหน้าที่หนีบและดึงเปลือก มะพร้าวให้หลุดออกจากกะลา และปล่อยเปลือกลงสู่ด้านล่างสู่ชุดสายพานลำเลียงเปลือกต่อไป เครื่องปอกมะพร้าวนี้ สามารถใช้ปอกได้ทั้งมะพร้าวแห้งและมะพร้าวสด ในการปอกมะพร้าวแห้ง จะขัดผิวกะลาหรือไม่ขัดก็ได้ เครื่องสามารถทำงาน ได้ดีมาก สามารถช่วยทุ่นแรงงานในการปอกได้ เป็นอย่างดี

ข้อมูลติดต่อซื้อสิทธิบัตร

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »