ขายสิทธิบัตรเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้าแบบตาข่ายทรงกระบอก

ขายสิทธิบัตรเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้าแบบตาข่ายทรงกระบอก

0ขายโดย

ขายสิทธิบัตรเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้าแบบตาข่ายทรงกระบอก

 

ขายสิทธิบัตรเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้าแบบตาข่ายทรงกระบอก

ขายสิทธิบัตรเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้าแบบตาข่ายทรงกระบอก

ขายสิทธิบัตรเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้าแบบตาข่ายทรงกระบอก

  • รายละเอียดสิทธิบัตรเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้าแบบตาข่ายทรงกระบอก

เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้าแบบตาข่ายทรงกระบอกตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยโครงที่ทำหน้าที่เป็นส่วนรองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องทั้งหมดทำจากเหล็กฉาก เชื่อมประกอบกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในโครงติดตั้งตะแกรงคัดแยกเมล็ดที่มีลักษณะเป็น ตะแกรงลวดทรงกระบอกกลวงยาว ภายในด้านบนของตะแกรงคัดแยกเมล็ดถั่วติดตั้งอุปกรณ์ ปาดเมล็ดถั่ว และติดตั้งรางลำเลียงชุดที่ 1 ด้านล่างของอุปกรณ์ปาดเมล็ดถั่วทำหน้าที่รองรับและ ลำเลียงเมล็ดถั่วที่ปาดขั้วออกแล้วลงสู่ภาชนะเก็บ ด้านล่างของตะแกรงติดตั้งรางลำเลียงชุดที่ 2 ทำหน้าที่รองรับเมล็ดถั่วที่ไม่สมบูรณ์ลงสู่ภาชนะเก็บเพื่อนำมาคัดแยกอีกครั้งหนึ่งใช้มอเตอร์ เป็นแหล่งต้นกำลังโดยส่งกำลังไปให้ตะแกรงคัดแยกเมล็ดหมุน ส่งผลให้อุปกรณ์ปาดเมล็ดสัมผัส กับเมล็ดถั่วที่เกาะเกี่ยวอยู่กับตะแกรงคัดแยกเมล็ดทำให้เมล็ดถั่วและตะขอขั้วของเมล็ดถั่วแยกออก จากกัน

ข้อมูลติดต่อซื้อสิทธิบัตร

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »