ขายสิทธิบัตรการทำให้วุ้นสวรรค์ที่ผลิตมีรูปร่างที่เฉพาะ

ขายสิทธิบัตรการทำให้วุ้นสวรรค์ที่ผลิตมีรูปร่างที่เฉพาะ

0ขายโดย

ขายสิทธิบัตรการทำให้วุ้นสวรรค์ที่ผลิตมีรูปร่างที่เฉพาะ

 

ขายสิทธิบัตรการทำให้วุ้นสวรรค์ที่ผลิตมีรูปร่างที่เฉพาะ

ขายสิทธิบัตรการทำให้วุ้นสวรรค์ที่ผลิตมีรูปร่างที่เฉพาะ

ขายสิทธิบัตรการทำให้วุ้นสวรรค์ที่ผลิตมีรูปร่างที่เฉพาะ

  • รายละเอียดการทำให้วุ้นสวรรค์ที่ผลิตมีรูปร่างที่เฉพาะ

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา

การทำให้วุ้นสวรรค์ที่ผลิตมีรูปร่างที่เฉพาะเป็นการบังคับการเติบโตของวุ้นสวรรค์ให้มีขอบเขต เป็นรูปร่างตามที่ต้องการ สามารถทำให้มีขนาดที่เฉพาะมีรูปร่างที่เฉพาะที่ตรงตามความต้องการในการ ใช้งานทันที โดยสามารถบังคับด้านข้างและหรือด้านบนและหรือด้านล่างของแผ่นวุ้นให้มีขอบเขตเป็น รูปร่างที่เฉพาะได้ วิธีการบังคับการเติบโตของวุ้นสวรรค์ทำได้โดยใช้เทคนิคการใช้วัตถุกั้นตรงระดับ ผิวหน้าอาหาร เทคนิคการใช้ภาชนะเพาะเลี้ยง เทคนิคการเลือกชนิดของวัตถุที่ใช้กั้นขอบเขต การเลือก ขนาดและรูปร่างของวัตถุที่ใช้บังคับ เทคนิควิธีการตรึงวัตถุกับภาชนะ วิธีการติดตั้งวัตถุที่ผิวหน้าหรือ ด้านบนหรือด้านล่างของอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยง วิธีการเลือกใช้วัตถุที่ลอยที่มีขนาดและน้ำหนักต่าง ๆ วาง ที่ผิวหน้าอาหาร วิธีการกำหนดระดับความลึกของวัตถุและของภาชนะเพาะเลี้ยง และเทคนิคการเลือก จังหวะระยะเวลาที่จะทำการบังคับการเจริญเติบโตของวุ้นสวรรค์

ข้อมูลติดต่อซื้อสิทธิบัตร

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »