งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน1

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

0ขายโดย

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

อุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องประสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนเมืองที่มีการจราจรคับคั่งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่พบได้บ่อยในผู้ที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งสมควรที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา วิธีการหนึ่งที่สามารถป้องกันและช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้คือ การสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะเห็นว่า การสวมหมวกนิรภัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดอัตราตายและลดโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน
ผลงานวิจัยนี้มีกล้อง 2 ตัว หน้า หลัง โดย กล้องตัวที่หนึ่งจับภาพด้านหน้าระหว่างที่ผู้ขับขี่กำลังขับรถจักรยานยนต์ วิเคราะห์ว่าผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่ ถ้ามีการสวมหมวกนิรภัยให้ระบบบันทึกเก็บภาพไว้ในฐานข้อมูลในตาราง ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยให้เก็บภาพไว้ในฐานข้อมูลอีกตาราง,2) กล้องตัวที่สองจับภาพด้านหลังโดยให้กล้องโฟกัสที่แผ่นป้ายทะเบียนรถแล้วทำการบันทึกลงฐานข้อมูล,3) โดยมีการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 2 หมวด ฐานข้อมูลหมวดแรกเก็บภาพ ด้านหน้า-ด้านหลัง (จากกล้อง 1 และ 2) ของภาพที่ผ่านการวิเคราะห์ว่าถูกต้องตามกฎจารจร ฐานข้อมูลหมวดที่ 2 เก็บภาพ ด้านหน้า-ด้านหลัง (จากกล้อง 1 และ 2) ของภาพที่ผ่านการวิเคราะห์ว่าไม่ถูกต้องตามกฎจารจร รูปภาพที่ถ่ายได้จากกล้อง 1 และ 2 อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันแต่คนละคอลัมน์ (ในกรณีรถคันเดียวกัน) โดยที่ชื่อของรูปภาพจะตั้งตามวันที่ เวลา ปัจจุบันเพื่อบันทึกข้อมูลนำไปใช้ในกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

โดยการสร้างกล้องตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและแผ่นป้ายทะเบียน โดยเทคโนโลยี Image processing เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการตรวจจับป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่ตำรวจจราจรในการที่ไม่ต้องตั้งด่านตรวจที่อาจจะทำให้จราจรภายในบริเวณนั้นติดขัด และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยมีมากขึ้นได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
กล้องตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและแผ่นป้ายทะเบียน โดยเทคโนโลยี Image processing โดยมีการออกแบบตัวควบคุมที่เหมาะสมอย่างพอดีมิเช่นนั้นการทำงานจะไม่คงที่และอาจจะทำให้เกิดผิดพลาดของระบบได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆจึงจะต้องวางแผนเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อใช้ในการทดลอง

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »