ขาย อนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์จำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงสัตร์น้ำ
- 17%
ขาย อนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์จำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงสัตร์น้ำขาย อนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์จำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงสัตร์น้ำ11605537405903

ขายอนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

2.72 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 711 คะแนนจากลูกค้า
0ขายโดย

ขาย อนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์จำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงสัตร์น้ำ

฿12,000,000 ฿10,000,000

Save 17%
ขาย อนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์จำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงสัตร์น้ำ

ขาย อนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์จำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงสัตร์น้ำ

ขาย อนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์จำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงสัตร์น้ำ

เลขที่คำขอ อนุสิทธิบัตร 1603000644

รายละเอียด อนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์จำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงสัตร์น้า

โดยขึ้นรูปได้หลายรูปแบบทรงเรขาคณิตตามความเหมาะสมของพื้นที่และขนาดที่ต้องการ

วัสดุที่นำมาใช้ทำเช่นปูน หิน ดินเหนียว วัสดุรีไซเคิล

คุณสมบัติ สามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตร์ในพื้นที่ๆไม่เหมาะสมหรือทุรกันดารเพราะอุปกรณ์ออกแบบมา

เพื่อให้ประหยัดน้ำและปุ๋ยทั้งสะดวกในการควบคุมระบบได้ง่ายได้ผลพลิต100%ประหยัดกว่าการทำงานปกติเป็น10เท่าสามารถปรับใช้ได้ทุกสถานที่

สนใจติดต่อ

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »