ขายลิขสิทธิ์เพลงท่องเที่ยวไพร

ขายลิขสิทธิ์เพลงด้วยสองหัตถา

0ขายโดย

ขายลิขสิทธิ์เพลงด้วยสองหัตถา

 

ขายลิขสิทธิ์เพลงด้วยสองหัตถา

ขายลิขสิทธิ์เพลงด้วยสองหัตถา

ขายลิขสิทธิ์เพลงด้วยสองหัตถา

  • เลขที่คำขอลิขสิทธิ์/แจ้งจด 094401

    เลขทะเบียนลิขสิทธิ์/เลขสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ ด.60583

รายละเอียดลิขสิทธิ์เพลงด้วยสองหัตถา

กล่าวถึง สถานพยาบาล โรงพยาบาลที่มีนายแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย เปรียบเสมือนญาติของตัวเองด้วยกริยามารยาท ประกอบด้วยความมีเมตตากรุณาและเอื้ออาทร

ผู้แต่ง นายยืนยง ชนะศึก

ข้อมูลติดต่อซื้อลิขสิทธิ์เพลง
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »