Tag: การประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า90วัน
การประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า90วัน

การประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า90วัน

 การประกาศโฆษณาถ้านายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนนายทะเบียนมีคำสั่งประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเป็นเวลา 90 วัน  โดยสามารถตรวจค้นได้ที่กลุ่มบริการตรวจรับคำขอ ชั้น 3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »