Tag: การประดิษฐ์คืออะไร
การประดิษฐ์คืออะไร

การประดิษฐ์คืออะไร

การประดิษฐ์คืออะไรการประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือส่วนประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »