Tag: การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า
การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า

การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า

  การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า การมอบอำนาจในนามของนิติบุคคล จะต้องดูหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วยว่า ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »