Tag: การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า
การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า

การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า

  การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคำคัดค้านและคำโต้แย้งที่ยื่นต่อนายทะเบียนแล้วเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »