Tag: การมอบอำนาจของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การมอบอำนาจของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การมอบอำนาจของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  การมอบอำนาจของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น นอกจากผู้ขอจดทะเบียนจะเป็นผู้ที่ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยตนเองแล้ว ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »