Tag: การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล
การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล

การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล

  การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล การมอบอำนาจโดยนิติบุคคลนั้น ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »