Tag: การยื่นแบบคำขอเครื่องหมายการค้าอื่น ๆผ่านเน็ต
การยื่นแบบคำขอเครื่องหมายการค้าอื่น ๆผ่านเน็ต

การยื่นแบบคำขอเครื่องหมายการค้าอื่น ๆผ่านเน็ต

 การยื่นแบบคำขออื่น ๆ ท่านสามารถใช้บริการอื่น ๆ ได้  โดยสมัครสมาชิกและชำระค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับ 2.1 กรณีขอรับบริการ เช่น คำขอโต้แย้งการจดทะเบียน  เป็นต้น  ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »