Tag: การแจ้งไม่ปฏิเสธคำขอเครื่องหมายการค้า
การแจ้งไม่ปฏิเสธคำขอเครื่องหมายการค้า

การแจ้งไม่ปฏิเสธคำขอเครื่องหมายการค้า

 การแจ้งไม่ปฏิเสธคำขอเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประกาศโฆษณาต่อไป 2. บางกรณีเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »