Tag: การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า
การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า

  การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นลูกหนี้ และศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หรือเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงาน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »