Tag: การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า
การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า

  การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า เป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วยความสมัครใจของทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »