Tag: ขั้นตอนการจัดหาบุคคลที่สามที่เหมาะสมเข้าสวมสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นหลักประกัน
การจัดหาบุคคลที่สามที่เหมาะสมเข้าสวมสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นหลักประกัน

การจัดหาบุคคลที่สามที่เหมาะสมเข้าสวมสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นหลักประกัน

ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสถาบันการเงิน (ยกเว้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »