Tag: ขั้นตอนการต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน
การต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าในระหว่างที่นำเครื่องหมายการค้านั้นใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »