Tag: ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร
ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร

ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร

ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร7.1 การประดิษฐ์ 1. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นคำขอพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ในคำขอต้องประกอบด้วย 1.1 แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »