Tag: ขั้นตอนการโอนสิทธิโดยการรับมรดก
การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการรับมรดก

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการรับมรดก

  การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการรับมรดก กรณีนี้อาจแบ่งออกเป็น 2 กรณีได้ คือ1.กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ตายทำพินัยกรรมหรือมีผู้จัดการมรดก ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »