Tag: ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตร
ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตร

ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตร

7. ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตรคำขอรับอนุสิทธิบัตร 250 บาท แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งละ 50 บาท รับจดทะเบียนและการประกาศโฆษณา 500 บาท คำขอให้ตรวจสอบ 250 บาท ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »