Tag: ค่าลิขสิทธิ์เพลง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งดจัดเก็บและจับกุม ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งดจัดเก็บและจับกุม ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งดจัดเก็บและจับกุม ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบใน 3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
รายชื่อเพลงที่บริษัทให้สิทธิจำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

รายชื่อเพลงที่บริษัทให้สิทธิจำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

รายชื่อเพลงที่บริษัทให้สิทธิจำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ คลิป

อ่านเพิ่มเติม
0
รายชื่อเพลงที่บริษัทบริษัทมิวสิคไร้ท์แมนเนจเม้นท์(ไทยแลนด์)จำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

รายชื่อเพลงที่บริษัทบริษัทมิวสิคไร้ท์แมนเนจเม้นท์(ไทยแลนด์)จำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

รายชื่อเพลงที่บริษัทบริษัทมิวสิคไร้ท์แมนเนจเม้นท์(ไทยแลนด์)จำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คลิกบริษัท มิวสิค ไร้ท์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง ...

อ่านเพิ่มเติม
0
รายชื่อเพลงที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิริยะมิวสิคซาวด์สตูดิโอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

รายชื่อเพลงที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิริยะมิวสิคซาวด์สตูดิโอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

รายชื่อเพลงที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิริยะมิวสิคซาวด์สตูดิโอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คลิกที่นี่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิริยะมิวสิคซาวด์สตูดิโองานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง ...

อ่านเพิ่มเติม
0
รายชื่อเพลงที่บริษัททรีลิตเติลพิกส์ดิจิตอลจำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

รายชื่อเพลงที่บริษัททรีลิตเติลพิกส์ดิจิตอลจำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

รายชื่อเพลงที่บริษัททรีลิตเติลพิกส์ดิจิตอลจำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คลิกที่นี่บริษัท ทรี ลิตเติล พิกส์ ดิจิตอล จำกัด                งานดนตรีกรรม (จำนวน 17 เพลง)เลขที่ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
รายชื่อบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง

รายชื่อบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง

รายชื่อรายชื่อบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงและที่อยู่บริษัทจัดเก็บ 31 บริษัท (ณ. เดือนกันยายน 59) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
อัตราเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงแกรมมี่

อัตราเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงแกรมมี่

อัตราเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงแกรมมี่คลิกที่นี่ G"MM' MUSIC PUBLISHING INTERNATIONAL เป็นบริษัทฯที่ได้รับมอบหมายในการจัดเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงต่อสาธารณชน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »