Tag: มอบอำนาจเครื่องหมายการค้าผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของตนในหนังสือมอบอำนาจ
มอบอำนาจเครื่องหมายการค้าผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของตนในหนังสือมอบอำนาจ

มอบอำนาจเครื่องหมายการค้าผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของตนในหนังสือมอบอำนาจ

  มอบอำนาจเครื่องหมายการค้าผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของตนในหนังสือมอบอำนาจ การมอบอำนาจ คือการให้ตัวแทนมีอำนาจทำการแทนตัวการนั่นเอง ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »