Tag: วิธีการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าใด เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ กฎหมายถือว่า วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »