Tag: วิธีการบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน
การบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกันเครื่องหมายการค้า

การบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกันเครื่องหมายการค้า

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ชำระเงินกู้ให้สถาบันการเงินหรือธนาคารครบถ้วนตามสัญญาแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »