Tag: แบบผังภูมิของวงจรรวม
แบบผังภูมิของวงจรรวม

แบบผังภูมิของวงจรรวม

 แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit) หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้น ไม่ว่าจะปรากฎในรูปแบบหรือวิธีใด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »