Tag: โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี
โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยีการศึกษาโปรไฟล์นวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้มีการศึกษาภาพรวมเทคโนโลยีที่ มีการยื่นจดสิทธิบัตร และจําแนกออกเป็นกลุ่มเทคโนโลยีดังนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »