สรุปขั้นตอนสำคัญในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าเชิงกายภาพ

 

สรุปขั้นตอนสำคัญในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าเชิงกายภาพ

  1. ค้นหาสัญลักษณ์ที่จะใช้สื่อถึงคุณประโยชน์ที่ต้องการ
  2. ใช้ดินสอร่างไอเดียที่น่าสนใจขึ้น มาหลายๆแบบ
  3. คัดเลือกไอเดียดีๆ 2-3 แบบ มาเริ่มออกแบบอาร์ตเวิร์กขั้นต้น
  4. เลือกฟอนต์ที่มีบุคลิกภาพตรงกับที่ต้องการ
  5. เลือกชุดสี ตามอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการสร้าง
  6. สำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่ไม่รู้จักธุรกิจเราเลย ดูว่ารูปแบบใดได้ผลดีที่สุด
  7. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของแต่ละแบบ ปรึกษาผู้มีอำนาจตัดสินใจ แล้วเลือกรูปแบบที่ดีที่สุด
  8. ปรับแต่งรายละเอียดให้สมบูรณ์
  9. จัดทำเอกสารแสดงวิธีใช้โลโก้ ชื่อฟอนต์ และค่าสี (color palette) ที่ใช้ พร้อม CD ที่ประกอบด้วยไฟล์โลโก้ ฟอนต์ ชุดสี

และต้นแบบเอกสาร (template) สำหรับนำไปใช้งาน

ข้อควรจำ

–  Use a delicate hand: อย่าออกแบบตัวอักษรหรือกราฟิกให้มีขนาดใหญ่เกินไป

– Test on paper: ขณะทำการออกแบบ ให้ลองพิมพ์ออกมาดูผลลัพธ์จริงบนกระดาษ

– Heed opinion: พยายามสอบถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

– Take a break: หยุดพักอย่างน้อย 1 วันเพื่อกลับมาดูใหม่ คุณอาจจะมีมุมมองต่างไปจากเดิม รวมถึงมีไอเดียใหม่ๆ

เกิดขึ้น ได้

CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Translate »