ขั้นตอนการสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

 

ขั้นตอนการสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

1.ค้นหาคำในเชิงบวก ที่จะนำมาประยุกต์หรือผสมเข้ากับคำอื่น ให้เป็นคำใหม่ที่แตกต่าง โดยพยายามลิสต์คำที่เป็น

คุณประโยชน์ (benefit) สำคัญของแบรนด์ แล้วเพิ่มคำขึ้น อีกจากคำเหมือน (synonym) ของคำเหล่านั้น

ตัวอย่างธุรกิจการขนส่งทั่วประเทศ มีคำหลักๆเป็น nationwide, speed, delivery จากนั้น จึงเพิ่มคำเหมือนได้เป็น

Nationwide speed delivery Central express dispatch Federal fast launch Focal quick send National rapid

skip Network rush transfer

จากนั้น จึงนำคำที่ได้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ตามวิธีเหล่านี้ได้เป็นชื่อเช่น Central Send, Federal Express, National

Quick Transfer สำหรับชื่อที่ยังไม่มีใครใช้นั้น เราอาจนำมาใช้โดยตรงเลยก็ได้

 2.ผสมคำ (Combine words)

ชื่อที่ดีอย่าง DeskJet, Airbus, Frigidaire, iPhone นั้น เกิดจากการผสมคำหรือไอเดียที่มีความหมายเข้าด้วยกัน เป็น

ชื่อที่มีเอกลักษณะและสื่อความหมายในตัวเอง

  • ผสมคำเต็ม เช่น YouTube, QuickBooks, PowerPoint, NetDesign, Fast English, CD Now, Chicago Bull, True move, BrandAge, Radiohead, Modern dog, Roti boy, ไทยชง, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ,
  • ผสมคำย่อ เช่น FedEx (federal express), PhotoShop, CyberDict, Digimax, มติชน
  • ผสมตัวอักษร: iberry, iPhone, iMac, eBay, e-mail
  • ผสมคำนำหน้าด้วยคำเฉพาะหรือ prefix : MicroSoft, MacroMedia, Provision, Nescafe, แสนสิริ, คาราบาว
  • ตัดคำให้สั้น หรือเปลี่ยนตัวสะกดให้แตกต่าง (Modified word) Intel, Qualy, Solutia, Intenture, Affilar, Connexxion, Innova, Makro, Besta, Coffio, Timex, Marketeer, Protex, Kleenex, ประชาธิปัตย์

3.สร้างสรรค์คำขึ้นมาใหม่ (Create a new word)

Google, Lexus, Acer, ASUS, Altis, Camry, Vios, Visa, Nevia

4.นำชื่อหรือคำทั่วไปมาใช้โดยตรง

Time, Civic, Accord, Creative, Index, Winner, Chip, Central, Big, Happy, True, Clinic, Pioneer, Arrow,ผู้

จัดการ, ข่าวสด, คาราวาน

5.ใช้ชื่อสถานที่

Amazon, Philadelphia, บางจาก, ดอยคา, เขาช่อง, กรุงเทพ (ธนาคาร, โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย)

6.ใช้ตัวย่อ (Abbreviate characters)

CNN, AIS, Dtac, KTC, KFC, Hp (Hewlett-Packard), PTT (ปตท.), CAT (กสท.), TOT (ทศท.)

7.ใช้ชื่อเฉพาะ

Toyota, Honda, Samsung, Philips, Hutch

8.ใช้ตัวเลขประกอบ

U2, Hi5, M 150, B2S, Modern 9

9.ใช้ชื่อที่ระบุถึงประเภทธุรกิจ

Master card, SB Furniture, Property Perfect, Bakery music, Dunkin Donuts, Mister Donut, บ้านไร่ กาแฟ,

เมืองไทย ประกันชีวิต, ที่นอนเอกลักษณ์

10.เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (English name)

  • เหมาะสำหรับการรีแบรนด์จากชื่อเดิมซึ่งเป็นที่นิยมอยู่แล้ว เช่น LUX, Close-up, Parrot, Seagull

11.ชื่อบุคคล

  • Madona, David Beckham, Jim Thomson, Gillette

12.รูปแบบอื่นๆ

  • Shower to Shower, Head & Shoulders, The Mall, Big C, ตาสว่าง, กบนอกกะลา, คนค้นคน

เมื่อได้ชื่อที่คิดว่าดีแล้ว 2-3 ชื่อ ให้ทำการตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ ว่าชื่อเหล่านั้น มีผู้จดทะเบียนชื่อการค้าไว้

หรือยังนำชื่อที่ผ่านการตรวจสอบไปทดสอบตลาด โดยการสอบถามผู้ร่วมงานและลูกค้า จากนั้น จึงดำเนินการจดชื่อ

การค้าให้เรียบร้อย

CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Translate »