มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)

มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)

ปัจจุบัน (ณ 5 เมษายน 2559) มีการยื่นคำ ขอ GI ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น 133 คำ ขอ เป็นคำ ขอไทย 116 คำ ขอ ต่างประเทศ 17 คำ ขอ

คำขอไทยที่ยื่นเข้ามาล่าสุด ได้แก่ ข้าวหอมกระดังงา นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มะพร้าวน้ำ หอมราชบุรี จังหวัดราชบุรี แห้วสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี และทุเรียนปราจีน จังหวัด ปราจีนบุรี

คำขอต่างประเทศที่ยื่นเข้ามาล่าสุด ได้แก่ พริกไทยกำ ปอต และน้ำ ตาลโตนดกำ ปงสปือ จากประเทศกัมพูชา เนย แข็งกรานา พาดาโน จากประเทศอิตาลี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียน GI แล้วทั้ง สิ้น 78 สินค้า เป็น GI ไทย 67 สินค้า GI ต่างประเทศ 11 สินค้า ได้แก่ สุรา PISCO จากเปรู CHAMPANGE จากฝรั่งเศส COGNAC จากฝรั่งเศส ไวน์ BRUNELL DE MONTALCINO จากอิตาลี แฮม PROSCIUTTO DI PARMA จากอิตาลี SCOTCH WHISKY จากสก๊อตแลนด์ ไวน์ Napa Valley จากสหรัฐอเมริกา และสุรา Tequila จากประเทศเม็กซิโก

What products have already been registered as GIs?

At present (as of April 5, 2016) there are 133 applications filed for GI registration, consisting of applications of 116 Thai products and 17 foreign products

Recently filed applications of Thai products include Hawm Gra Dang Ngah Narathiwat Rice from Narathiwat Province, Bang Krathum Sun-Dried Banana from Phitsanulok Province, Nam Hom Rat Buri Coconut from Ratchaburi Province, Suphan Water Chestnut from Suphan Buri Province, and Prachin Durian from Prachinburi Province.

Recently filed applications of foreign products are Kampot Pepper from Cambodia, Kampong Speu Palm Sugar from Cambodia, and Grana Padano Cheese from Italy.

Translate »