แหล่งซื้อขาย ซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ขายแบรนด์ ซื้อแบรนด์ ราคาถูก ไม่แพง

แหล่งซื้อขาย ซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ขายแบรนด์ ซื้อแบรนด์ ราคาถูก ไม่แพง

สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline  อีเมล์ copyri.com@gmail.com

 • รีวิวทั้งหมด
 • ยอดนิยม
 • ชื่นชอบ
 • เทรนด์
 • เลือกหมวดหมู่
 • ข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ความลับทางการค้า
 • ชื่อทางการค้า
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • บล๊อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา
 • ลิขสิทธิ์
 • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 • สิทธิบัตร
 • อนุสิทธิบัตร
 • เครื่องหมายการค้า
 • เพลง
 • แบบผังภูมิของวงจรรวม
 • ไม่มีหมวดหมู่
วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนจากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรใน กลุ่มการพัฒนาระบบบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ยังคงมีข้อจํากัดหลายประการ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทาง เศรษฐกิจมากมาย ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บล็อกเชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

บล็อกเชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

บล็อกเชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ระบบการจดทะเบียน การจดทะเบียนในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเอกสารในการแสดงความเป็นเจ้าของใน ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น โฉนดที่ดิน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์จากบล็อกเชน ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีสกุลเงินดิจิทัลใหม่ออกมาให้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยการแลก ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บล็อกเชนคืออะไร

บล็อกเชนคืออะไร

บล็อกเชนคืออะไรคําจํากัดความ บล็อกเชน คือ ระบบการเก็บข้อมูลสาธารณะ ในรูปแบบรายการเดินบัญชี (edger) โดย ระบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวกลางในการบริหารจัดการข้อมูล ...

อ่านเพิ่มเติม
0
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร โดยจําแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราเห็นภาพชัดและคุ้นชินนั้นทําได้ไม่มาก เนื่องจาก ข้อจํากัดของข้อมูลสิทธิบัตร ดังนี้

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร โดยจําแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราเห็นภาพชัดและคุ้นชินนั้นทําได้ไม่มาก เนื่องจาก ข้อจํากัดของข้อมูลสิทธิบัตร ดังนี้

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร โดยจําแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราเห็นภาพชัดและคุ้นชินนั้นทําได้ไม่มาก เนื่องจาก ข้อจํากัดของข้อมูลสิทธิบัตร ดังนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตบทสรุปผู้บริหาร ขนาดของตลาดบล็อกเชนโลกนั้น คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.3 พันล้านดอลล่าสหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2021 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรสัญญาอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้ให้สิทธิ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร

การขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร

การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุสิทธิบัตรมีอายุหกปีนับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Show next

แหล่งซื้อขาย ซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ขายแบรนด์ ซื้อแบรนด์ ราคาถูก ไม่แพง

Translate »