แหล่งซื้อขาย ซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง

แหล่งซื้อขาย ซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง

 • รีวิวทั้งหมด
 • ยอดนิยม
 • ชื่นชอบ
 • เทรนด์
 • เลือกหมวดหมู่
 • ข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ความลับทางการค้า
 • ชื่อทางการค้า
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ลิขสิทธิ์
 • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 • สิทธิบัตร
 • อนุสิทธิบัตร
 • เครื่องหมายการค้า
 • เพลง
 • แบบผังภูมิของวงจรรวม
 • ไม่มีหมวดหมู่
จดลิขสิทธิ์

จดลิขสิทธิ์

จดลิขสิทธิ์ งานแบบไหนที่เข้าข่ายต้องจดลิขสิทธิ์ 1.       งานที่เราแสดงออกถึงความคิด2.       งานที่เราริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง3.       งานที่เราทุ่มเทกำลัง ความรู้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การจดเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

การจดเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

การจดทะเบียนเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?ข้อดีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง1.ได้ชื่อและสัญลักษณ์ที่เราต้องการ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์

การแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์

อ่านการแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์ คลิกที่นี่  

อ่านเพิ่มเติม
0
การแจ้งขอทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดี

การแจ้งขอทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดี

การแจ้งขอทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดีได้ที่นี่ คลิกที่นี่  

อ่านเพิ่มเติม
0
โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13

โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13

กดโหลดใบสมัครโครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 131. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาความรู้ ส านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา2. หลักการและเหตุผล ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาถอดไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ หรือ PWL

การเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาถอดไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ หรือ PWL

การเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาถอดไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ หรือ PWLเมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เดินทาง ไปพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของ สหรัฐฯ อาทิ สำ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
งานสัมมนาพิธีสารมาดริดก้าวสำคัญของเครื่องหมายการค้าไทย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554

งานสัมมนาพิธีสารมาดริดก้าวสำคัญของเครื่องหมายการค้าไทย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554

งานสัมมนาพิธีสารมาดริดก้าวสำคัญของเครื่องหมายการค้าไทย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การทรัพย์สิน ทางปัญญาโลก (World Intellectual ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2554

ผลการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2554

ผลการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 25541.พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดมาตรการ ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา1.1 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม ให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ 20 ปี ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2535-2555)

สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ 20 ปี ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2535-2555)

สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ 20 ปี ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2535-2555)2535/1992• วันสถาปนากรมทรัพย์สินทาง ปัญญา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2535 • พระราชการบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Show next

แหล่งซื้อขาย ซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง

Translate »