การตรวจค้นเครื่องหมายการค้า

การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าทำได้ 2 วิธี คือ

1. ตรวจสอบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กลุ่มบริการและตรวจรับคำขอ ค่าธรรมเนียมในการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า   ชั่วโมงละ 100.-  

2. ตรวจสอบจากอินเตอร์เน็ทสามารถเข้าไปใน เวปไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามลิงค์ด่านล่างนี้

https://search.ipthailand.go.th/

 

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายการสินค้าอย่างละ 1,000.-

ขั้นตอนการตรวจค้นจะยุ่งยากควรให้ผู้ที่เคยตรวจแนะนำการตรวจ

การตรวจค้นเครื่องหมายตาม 1. และ 2. ดังกล่าว เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเครื่องหมายการค้าใดจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ นายทะเบียนจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและรายละเอียดของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ถ้าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การตรวจและจดเครื่องหมายการค้าสถิติที่เครื่องหมายการค้าที่จดผ่านจะมีไม่เกิน10% ควรสอบถามผู้ที่เชี่ยวชาญก่อนจดเพราะมันจะมีข้อห้ามในการจดเยอะมาก เช่นคำที่จดห้ามสื่อถึงสินค้านั้น เป็นต้น

 

 

Translate »