การแจ้งให้ตกลงกันก่อนเรื่องเครื่องหมายการค้า

 

การแจ้งให้ตกลงกันก่อนเรื่องเครื่องหมายการค้า

  1. ถ้าผู้ยื่นคำขอตกลงกันได้  และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าใครได้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นไป  เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประกาศโฆษณาต่อไป
  2. ถ้าผู้ยื่นคำขอไม่สามารถตกลงกันได้คำขอจดทะเบียนที่ยื่นก่อนจะได้รับการจดทะเบียนตามหลัก ใครยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (First-to-file)

 

Translate »