จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมถิ่นอีสานสรรค์สร้างทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมถิ่นอีสานสรรค์สร้างทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2555 ณ อำ เภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี การสัมมนาด้านการออกแบบและ การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การออกร้านจำ หน่ายสินค้าผ้า โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธานเปิดงาน

“Preserving Northeastern Cultures, Nurturing Intellectual Property and Piracy Resistance”. This event was organised by the Department of Intellectual Property during the period between 11th and 14th May 2012 at Ban Phai, Khon Kaen, with Deputy Minister of Commerce (Mr. Phom Saraphol) presiding over its opening ceremony. Activities at this event included a seminar on designing, a packaging contest, an exhibition in honour of His Majesty the King and Her Majesty the Queen and booths selling clothes.

Translate »