จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้อการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้อการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำ รวจมี ความรู้ในการปราบปรามการละเมิดในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งในด้านการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเอาผิด กับผู้กระทำ ละเมิดทางอินเตอร์เน็ต โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธานเปิดงาน

Piracy Prevention and Suppression Workshop. The Department of Intellectual Property held a workshop on prevention and suppression of intellectual property infringement under the theme “Prevention and Suppression of Piracy in the Digital Age” once again on 14th May 2012 in Khon Kaen as a special forum for educating police officers on suppression of new forms of piracy via the Internet. The knowledge disseminated embraced investigations, inquiries and evidence collection vis-à-vis offenders committing infringement of intellectual property on the Internet. This workshop was also attended by Deputy Minister of Commerce (Mr. Phom Saraphol), who presided over its opening ceremony.

Translate »