เข้าตรวจค้นอาคารแฟลตคลองถม

เข้าตรวจค้นอาคารแฟลตคลองถม

เข้าตรวจค้นอาคารแฟลตคลองถม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ แฟลตคลองถม กรุงเทพฯ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา (นายสมศักดิ์ พณิชยกุล) เข้าตรวจค้นอาคารแฟลตคลองถม พบของกลางสินค้าละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ แผ่นดีวีดี ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ภาพยนตร์ไทย-ต่างประเทศ 16,000 แผ่น นาฬิกาปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆ เช่น หลุยส์วิตตอง กุชชี่ ชาแนล 20,000 ชิ้น และ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำ นวน 4 คน รวมมูลค่าความเสียหาย 7 ล้านบาท

Search of the Klong Thom Apartment. On 6th January 2012, Deputy Minister of Commerce (Mr. Siriwat Kajornprasart) led a team of officials in a search of the Klong Thom Apartment and was joined, in this mission, by Deputy Director-General of the Department of Intellectual Property (Mr. Somsak Panichayakul). The search led to the discovery of pirated products (e.g. over 16,000 DVDs and CDs containing copyrighted songs and Thai/foreign movies and approximately 20,000 items of counterfeit watches of well-known brands such as Louis Vuitton, Gucci and Chanel) and an arrest of 4 alleged offenders. The pirated products found led to the total loss of approximately 7 million Baht.

Translate »