ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา: chinoros shuto
ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรม

ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรม

ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรมงานวรรณกรรมคืออะไรงานวรรณกรรมคืองานที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์?

ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์?

ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์?1.ผู้สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ไม่มีใครจ้าง คิดเองทำเอง2.ผู้ดัดแปลงงานของผู้อื่นที่ได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง ...

อ่านเพิ่มเติม
1
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ตามหลักกฏ หมายลิขสิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์เสมอไป เช่นอาจจะเป็นผู้ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่ยังมิได้โฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ อยู่ในราชอาณาจักร ...

อ่านเพิ่มเติม
1
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีอยู่สองกรณีคือการได้มาโดยผลของกฎหมาย และการได้มา โดยทางนิติกรรม ...

อ่านเพิ่มเติม
1
การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชนการวิเคราะห์นี้ทําการคัดเลือกสิทธิบัตรที่อยู่ในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อก เชน โดยอาศัยคําสําคัญ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์ รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรด้านการเก็บ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนจากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรใน กลุ่มการพัฒนาระบบบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็น ...

อ่านเพิ่มเติม
1
เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ ดังเช่น บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด ร่วมกับ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังเช่น การรวมตัวกัน ของธนาคาร 14 แห่ง ซึ่งร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา: chinoros shuto
ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าใช้ได้ที่ประเทศจีนชื่อVOGPLUS
Deal

ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าใช้ได้ที่ประเทศจีนชื่อVOGPLUS

ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าใช้ได้ที่ประเทศจีนชื่อVOGPLUS

no comments 3 สัปดาห์ ago ขายโดย
ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าชื่อIYIWORDSใช้ได้ที่ประเทศจีน
Deal

ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าชื่อIYIWORDSใช้ได้ที่ประเทศจีน

ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าชื่อIYIWORDSใช้ได้ที่ประเทศจีน

no comments 3 สัปดาห์ ago ขายโดย
ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าชื่อMENGMAXใช้ได้ที่ประเทศจีน
Deal

ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าชื่อMENGMAXใช้ได้ที่ประเทศจีน

ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าชื่อMENGMAXใช้ได้ที่ประเทศจีน

no comments 3 สัปดาห์ ago ขายโดย
ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าชื่อDAFANSHUใช้ได้ที่ประเทศจีน
Deal

ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าชื่อDAFANSHUใช้ได้ที่ประเทศจีน

ขายเทรดมาร์คหมวกรองเท้าเสื้อผ้าชื่อDAFANSHUใช้ได้ที่ประเทศจีน

no comments 3 สัปดาห์ ago ขายโดย
ขายเทรดมาร์ครองเท้าเสื้อผ้าหมวกชื่อJIANWEIใช้ได้ที่ประเทศจีน
Deal

ขายเทรดมาร์ครองเท้าเสื้อผ้าหมวกชื่อJIANWEIใช้ได้ที่ประเทศจีน

ขายเทรดมาร์ครองเท้าเสื้อผ้าหมวกชื่อJIANWEIใช้ได้ที่ประเทศจีน

no comments 3 สัปดาห์ ago ขายโดย
ขายแบรนด์เครื่องหมายการค้าเสื้อผ้ารองเท้าหมวกชื่อKRIQUEENใช้ได้ที่ประเทศจีน
Deal

ขายแบรนด์เครื่องหมายการค้าเสื้อผ้ารองเท้าหมวกชื่อKRIQUEENใช้ได้ที่ประเทศจีน

ขายแบรนด์เครื่องหมายการค้าเสื้อผ้ารองเท้าหมวกชื่อKRIQUEENใช้ได้ที่ประเทศจีน

no comments 3 สัปดาห์ ago ขายโดย
ขายแบรนด์เครื่องหมายการค้าเสื้อผ้ารองเท้าหมวกชื่อMENGKEใช้ได้ที่ประเทศจีน
Deal

ขายแบรนด์เครื่องหมายการค้าเสื้อผ้ารองเท้าหมวกชื่อMENGKEใช้ได้ที่ประเทศจีน

ขายแบรนด์เครื่องหมายการค้าเสื้อผ้ารองเท้าหมวกชื่อMENGKEใช้ได้ที่ประเทศจีน

no comments 3 สัปดาห์ ago ขายโดย
ขายเครื่องหมายการค้ารองเท้าหมวกเสื้อผ้าชื่อepindunใช้ได้ที่ประเทศจีน
Deal

ขายเครื่องหมายการค้ารองเท้าหมวกเสื้อผ้าชื่อepindunใช้ได้ที่ประเทศจีน

ขายเครื่องหมายการค้ารองเท้าหมวกเสื้อผ้าชื่อepindunใช้ได้ที่ประเทศจีน

no comments 3 สัปดาห์ ago ขายโดย
ขายแบรนด์รองเท้าเสื้อผ้าหมวกใช้ได้ที่ประเทศจีนชื่อapirlady
Deal

ขายแบรนด์รองเท้าเสื้อผ้าหมวกใช้ได้ที่ประเทศจีนชื่อapirlady

ขายแบรนด์รองเท้าเสื้อผ้าหมวกใช้ได้ที่ประเทศจีนชื่อapirlady

no comments 3 สัปดาห์ ago ขายโดย
ขายโลโก้รองเท้าเสื้อผ้าหมวกใช้ได้ที่ประเทศจีนชื่อpholady
Deal

ขายโลโก้รองเท้าเสื้อผ้าหมวกใช้ได้ที่ประเทศจีนชื่อpholady

ขายโลโก้รองเท้าเสื้อผ้าหมวกใช้ได้ที่ประเทศจีนชื่อpholady

no comments 3 สัปดาห์ ago ขายโดย
Browsing All Comments By: chinoros shuto
    Translate »