Category: การออกแบบเครื่องหมายการค้า

การออกแบบเครื่องหมายการค้า

ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์

ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์

ความตกลงTPP(Trans - Pacific Partnership: TPP)เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ความตกลง TPP กำ หนดให้มีการคุ้มครอง การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้รวมถึงการออกแบบ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น

การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น

การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็นออกแบบแบรนด์: พิจารณาปฏิกิริยาของผู้บริโภค ที่เกิดขึ้น ในทันทีทันใด โดยปราศจากการไตร่ตรอง การออกแบบผลิตภัณฑ์: ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การออกแบบตราสินค้าเครื่องหมายการค้า

การออกแบบตราสินค้าเครื่องหมายการค้า

  การออกแบบตราสินค้าเครื่องหมายการค้า ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกจุดสัมผัส มีผลต่อแบรนด์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านสายตาลูกค้า ทั้ง โลโก้ สี ...

อ่านเพิ่มเติม
0
พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า

พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า การออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของตราสินค้า Brand ElementBrand Name Slogan Character+Font Logo+Colour Symbol ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านสายตาลูกค้า ทั้ง โลโก้ สี นามบัตร บรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้าน ชุดพนักงาน อัธยาศัยของ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า

การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า องค์กรธุรกิจในปัจจุบันควรตระหนักว่า การสร้าง ออกแบบตราให้มีเอกลักษณ์(Brand Identity Design) เป็นเรื่องสำคัญ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า

การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์สื่อที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ถ้าเรามองไปรอบ ๆ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สรุปขั้นตอนสำคัญในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าเชิงกายภาพ

สรุปขั้นตอนสำคัญในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าเชิงกายภาพ

  สรุปขั้นตอนสำคัญในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าเชิงกายภาพค้นหาสัญลักษณ์ที่จะใช้สื่อถึงคุณประโยชน์ที่ต้องการ ใช้ดินสอร่างไอเดียที่น่าสนใจขึ้น มาหลายๆแบบ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า ทุกคนคงได้รู้จักแม่สีในการออกแบบแบรนด์ทั้ง 3 สีซึ่งประกอบด้วย สีแดง เหลือง และน้ำเงิน มาก่อนจากการเรียน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การเขียนคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า (Defining phrase)

การเขียนคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า (Defining phrase)

  การเขียนคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า(Defining phrase) สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในทุกงานออกแบบก็คือ ข้อความที่ต้องการสื่อ หากชื่อที่ใช้นั้น ไม่สื่อความหมายนัก ในส่วน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »