Category: การตั้งชื่อ

การตั้งชื่อเครือ่งหมายการค้า

การสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

การสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  การสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า ขั้นตอนการสร้างชื่อแบรนด์ (Create a name)1.การสร้างชื่อแบรนด์แบบค้นหาคำในเชิงบวก ที่จะนำมาประยุกต์หรือผสมเข้ากับคำอื่น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า

พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า การออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของตราสินค้า Brand ElementBrand Name Slogan Character+Font Logo+Colour Symbol ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านสายตาลูกค้า ทั้ง โลโก้ สี นามบัตร บรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้าน ชุดพนักงาน อัธยาศัยของ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า

การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า องค์กรธุรกิจในปัจจุบันควรตระหนักว่า การสร้าง ออกแบบตราให้มีเอกลักษณ์(Brand Identity Design) เป็นเรื่องสำคัญ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า

การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์สื่อที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ถ้าเรามองไปรอบ ๆ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ขั้นตอนการสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

  ขั้นตอนการสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า 1.ค้นหาคำในเชิงบวก ที่จะนำมาประยุกต์หรือผสมเข้ากับคำอื่น ให้เป็นคำใหม่ที่แตกต่าง โดยพยายามลิสต์คำที่เป็นคุณประโยชน์ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การเขียนคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า (Defining phrase)

การเขียนคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า (Defining phrase)

  การเขียนคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า(Defining phrase) สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในทุกงานออกแบบก็คือ ข้อความที่ต้องการสื่อ หากชื่อที่ใช้นั้น ไม่สื่อความหมายนัก ในส่วน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy)

กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy)

กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy)การออกแบบแบรนด์ เป็นขั้นตอนในการสร้างความชัดเจนให้กับแนวคิดของแบรนด์ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ โฆษณา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
รูปแบบของโลโก้เครื่องหมายการค้า

รูปแบบของโลโก้เครื่องหมายการค้า

  รูปแบบของโลโก้เครื่องหมายการค้าโลโก้แบบคลิปอาร์ต (Clip Art Logo)การนำภาพคลิปอาร์ต (clip art) หรืออิลัสเตรเตอร์ (illustrator) มาใช้ ทำให้รูปแบบของโลโก้นั้น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หลักการตั้งชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

หลักการตั้งชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

หลักการตั้งชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า 1. เป็นชื่อที่จดจำได้ และเป็นเจ้าของได้2. ไม่ควรเป็นชื่อทั่วไป เพราะลูกค้าอาจจำไม่ได้ และอาจสับสนกับชื่ออื่นที่ใกล้เคียงกัน3. ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »